Stem van kivits_m@yahoo.com op: RUSH – 2112 (LIVE)