Stem van sandy_polman@hotmail.com op: GUNS N’ ROSES – NOVEMBER RAIN