Stem van dennie2@live.nl op: GUNS N’ ROSES – NOVEMBER RAIN